(Versie: februari 2021)

Onderstaande tekst met 57 namen wordt tijdens de 4 mei-ceremonie voorgelezen door de voorzitter van S.H.O.B. bij het oorlogsmonument

Criteria:

Voor opname in de lijst zijn een aantal criteria gehanteerd, waarbij aan minstens één van de onderstaande voorwaarden moet zijn voldaan:

  • De persoon is in ieder geval slachtoffer binnen de context van een oorlogssituatie, door direct geweld, gevangenschap, ziekte, uitputting of ongeval
  • Geboortig uit of gewoond hebbend in Beek
  • Dodelijk gewond geraakt of gestorven op (toenmalig) Beeks grondgebied (inclusief Spaubeek).

 

Wij herdenken de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

In het bijzonder de met Beek verbondenen:

Johanna Benedik-Bruckheimer

Jacob Benedik

Leo Benedik

Josef Wolf

Clara van der Horst-van der Ven

Simon van der Horst

Branca van der Horst

Karel van der Horst

Selma Steinberg-Herz

Salomon Steinberg

Luise Bogen-Herz

Samuel Bogen

Ruth Bogen

Ernestine Franz-Rosel

Johann Franz

Hans Franz

Shani Franz

Buntla Franz

Peppi Franz

Edith Stein, die als Zr. Teresa Benedicta v.h. Kruis vermoord werd en wier medezusters tot voor kort in Beek in het voormalig Carmelklooster verbleven.

De in Beek ondergedoken kinderen Samuel Meijers en Benjamin Meijers.

De familie Cohen uit Geleen, die door het grafmonument van Gerrit Cohen met dit dorp verbonden is

Hen allen werd het recht op leven ontzegd omdat zij jood of zigeuner waren.

Omdat hun namen vergeten moesten worden zullen wij ze elk jaar hardnekkig voorlezen.

Wij herdenken de slachtoffers van gevangenschap:

Zuster Barbara Lemmens, die omkwam in het interneringskamp Ambarawa in Nederlands-Indië.

Jan Caris, die overleed aan de gevolgen van het concentratiekamp Neuengamme.

Johannes (Sef) Lardinois, die omkwam in het concentratiekamp Mauthausen.

Renè Dings, die overleed aan de gevolgen van Duitse gevangenschap.

Simon Kuin uit Bovenkarspel die in Spaubeek was ondergedoken. Hij overleed in het concentratiekamp Neueugamme.

Wij herdenken de militaire oorlogsslachtoffers in Europa en Indië:

Johannes Liefrink, die omkwam door een ongeval tijdens de mobilisatie

Petrus Braun

Harie Huntjens

Victor Debets

Franz Kanarek

Jelle Nijhout uit Amsterdam, die sneuvelde in Neerbeek

Jozef Wijers

Antonius Jötten en Eduardus Kool, beiden gestorven door een noodlottig ongeval tijdens de politionele acties.

Jean Maassen, die omkwam tijdens dwangarbeid.

De Amerikaanse bevrijders van Beek, met name:

Vier bemanningsleden van de gecrashte bommenwerper in Beek:

Keith Cole

Frederick Zumpf

Robah Shields en

Donald Richardson,

Tankbemanningslid Toel Gambrel,

die allen sneuvelden in Beek

Wij herdenken de slachtoffers van de Koopvaardij.  In het bijzonder:

Herman Pijls, die omkwam in gevangenschap bij de scheepsramp met de Joenio Maroe bij Sumatra

Wij herdenken de burgerslachtoffers van het oorlogsgeweld:

Jan Hubert Schaapkens

Rie Schreur

Maria Rouland-Op den Camp

Dominicus Voncken                

Willy Wiermans

Zuster Machtilda Soons.

Mathijs Willems, die overleed door een ongeval als gevolg van onzorgvuldige rechtspleging na de bevrijding

Matthieu Solberg en Leon Sproncken, die beiden omkwamen door een ongeval met een granaat

Jan Pierre Albert en Leo Kubben, die beiden omkwamen door een ongeval met legervoertuigen.

We herdenken Sef Jonas en Hans Herring uit Beek die sneuvelden nadat ze niet vrijwillig, maar onder dwang, moesten dienen in de Wehrmacht.

We herdenken de drie jongens uit Beek die hun ondoordachte daad van dienstneming bij de vijand met hun leven betaalden.

We herdenken de 12 Duitse soldaten, die sneuvelden tijdens de bevrijding van Beek en die op het laatst van de oorlog nog werden opgeroepen voor een verloren zaak.