monument

Hoe kunt u bijdragen aan S.H.O.B. activiteiten?

Wij proberen de betrokkenheid van de Beekse bevolking bij onze activiteiten zoveel mogelijk te stimuleren. Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan het levend houden van de lessen van conflicten en oorlogen en het besef, dat anderen voor onze vrijheid zijn gestorven of hebben geleden.  

 1. Het bijwonen van herdenkingen

  Elk jaar worden er diverse herdenkingsceremonies georganiseerd in Beek. U kunt uw interesse tonen, door één of meerdere van deze ceremonies bij te wonen en eventueel met een bosje bloemen te bekrachtigen. U vindt de jaaragenda met data en locaties op onze website.

 2. Adoptie

  Beek kent een groot aantal oorlogsmonumenten en gedenktekens. U kunt zich opgeven voor adoptie van één van deze gedenktekens. Dit hoeft overigens geen financiële bijdrage te zijn, maar kan ook een stukje onderhoud of bloemetje zijn op herdenkingsdagen. Op onze website onder “Adoptanten” vindt u welke gedenktekens nog vacant zijn. U kunt zich opgaven via het contactformulier op onze website.

 3. Donaties

  Voor de organisatie van de 4-mei herdenking ontvangt de Stichting een jaarlijkse subsidie van de gemeente. De overige reguliere herdenkingen vergen geen of beperkte extra financiële middelen.

  De Stichting voert echter ook projecten uit, die wél financiële middelen vragen, zoals de oprichting van het vliegeniersmonument. U kunt een donatie doen als op zo'n moment om donaties wordt gevraagd. Mocht u voor een specifiek project interesse hebben, dan kunt u zich voor een donatie aanmelden via het contactformulier op onze website.

 4. Ondersteuning bestuur S.H.O.B.

  Het bestuur houdt zich bezig met de organisatie van diverse herdenkingsplechtigheden in Beek. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig met het versterken van de betrokkenheid, m.n. bij de jeugd. Hierbij is elke (operationele) ondersteuning welkom, mits men zich conformeert aan de doelstellingen van de Stichting (zie onze website onder: “wie zijn wij?”). Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe verhalen en feiten over Beekse burgers, die op een of andere manier slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. Elk persoonlijk verhaal is welkom. Mocht u interesse hebben in een van bovenstaande ondersteunings- mogelijkheden, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze website.
 5. Persoonlijke overwegingen of documenten

  Wij bieden op onze website ruimte aan voor persoonlijke overwegingen (zoals een gedicht of persoonlijk verhaal, maar ook foto’s), die bijdragen aan het besef, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Voor het aanbieden van voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog verwijzen wij graag naar de Heemkundevereniging of het Eyewitness oorlogsmuseum in Beek.

  Uw bijdrage moet wel altijd passen binnen de doelstelling van onze Stichting (zie onze website onder: “wie zijn wij?”)

  U kunt uw bijdrage of bereidheid daartoe opsturen via het contactformulier op onze website. Wij zullen dan graag met u in overleg treden hoe wij uw bijdrage het beste kunnen presenteren op onze website. Wij behouden ons wel altijd het recht voor om uw bijdrage al of niet te plaatsen.