De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

De Stichting, opgericht op 2 december 1987, stelt zich ten doel, op een verantwoorde en op de toekomst gerichte manier, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogen te herdenken. Zij doet dat op veel verschillende manieren.

 

De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek stelt zich ten doel, op een verantwoorde en op de toekomst gerichte manier, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogen te herdenken. Het initiatief tot oprichting van de Stichting is genomen door een aantal destijds in Beek actieve maatschappelijke organisaties en werd krachtig gestimuleerd en ondersteund door het gemeentebestuur van Beek. De slachtoffers worden niet alleen herdacht, maar de Stichting probeert ook de inwoners van Beek aan het denken te zetten over de vraag hoe het mogelijk was, dat ik het hart van modern Europa een misdadig regime aan de macht kon komen, en hoe het mogelijk was, dat veel goedwillende mensen niet in staat waren de rampen te voorkomen. Een bijdrage leveren aan bewustwording over racisme, uitsluiting, oorlog en geweld hoort dan ook wezenlijk bij de doelstellingen van de Stichting.

 

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de organisatie van de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking in Beek. Daarnaast heeft de Stichting een ‘Wandeling door de Oorlog’ ontwikkeld. Zij geeft rondwandelingen door Beek,  waarbij op locatie  verhalen worden verteld over gebeurtenissen, die zich daar hebben afgespeeld tijdens de oorlog. Opnieuw hebben al die verhalen de functie mensen aan het denken te zetten. De wandeling wordt jaarlijks gemaakt met alle kinderen van groep 8 van de basisscholen in de gemeente Beek, maar ook met groepen volwassenen op aanvraag. De Wandeling is vastgelegd in een kleine brochure, die op deze site is te vinden. Klik hier voor de brochure. De Stichting is ook beschikbaar voor andere vormen van voorlichting en debat, eveneens op aanvraag door verenigingen en groepen. Voor contact met de Stichting klik hier.

 

In Beek verzorgt de Stichting een aantal monumenten, die verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden. Voor een overzicht van Beekse oorlogsmonumenten klik hier. Bij elk van de monumenten hoort een verhaal. U wordt daar via deze site naar verwezen.

Momenteel bestaat het dagelijks bestuur van de Stichting uit de volgende personen:

 

Voorzitter Jos Eggen
Secretaris Roy Göttgens
Penningmeester Selma Benedik
Contactpersoon voor scholen Jos Eggen

Bar 6