De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

monumentDe Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

(Versie november 2021)

Oprichtingsdatum: 2 december 1987 te Beek (L)

DOELSTELLINGEN

De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek stelt zich ten doel, op een verantwoorde en toekomstgerichte manier, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere oorlogen en vredesmissies te herdenken. De slachtoffers worden niet alleen herdacht, maar de Stichting probeert ook de inwoners van Beek aan het denken te zetten over de vraag hoe het mogelijk was, dat in het hart van modern Europa een misdadig regime aan de macht kon komen, en hoe het mogelijk was, dat veel goedwillende mensen niet in staat waren de rampen te voorkomen.
De oorlog en de Holocaust worden daarmee binnengehaald als onderdeel van ons zelf en niet meer als iets van “toen” en “hen”. De Stichting probeert dan ook paralellen te trekken tussen verleden en heden. Een bijdrage leveren aan bewustwording over racisme, uitsluiting, oorlog en geweld hoort dan ook wezenlijk bij de doelstelling van de Stichting.

REALISATIE

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de organisatie van de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking in Beek.

Daarnaast heeft de Stichting een ‘Wandeling door de Oorlog’ ontwikkeld. Zij geeft rondwandelingen door Beek, waarbij op locatie verhalen worden verteld over gebeurtenissen, die zich daar hebben afgespeeld tijdens de oorlog. Opnieuw hebben al die verhalen de functie mensen aan het denken te zetten. De wandeling wordt jaarlijks gemaakt met alle kinderen van groep 8 van de basisscholen in de gemeente Beek, maar ook op aanvraag met groepen volwassenen. De Wandeling is vastgelegd in een kleine brochure, die op deze site is te vinden.

De Stichting initieert, begeleid of ondersteunt daarnaast projecten, die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Te denken valt hierbij aan publicaties, herdenkingen en de oprichting van monumenten, plaquettes en andere gedenkstenen.

Getracht wordt de betrokkenheid te vergroten door het werven van adoptanten voor elk Beeks (oorlogs) monument of gedenkteken.

In Beek verzorgt de Stichting een aantal monumenten, die verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden.

De Stichting is ook beschikbaar voor andere vormen van voorlichting en debat, via presentaties en lessen, eveneens op aanvraag door verenigingen en groepen.

DOELGROEPEN

Bij de realisatie van haar doelstellingen wordt getracht zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties te betrekken, zowel tijdens de voorbereiding als bij de feitelijke uitvoering.

De focus is daarbij vooral gericht op het voorlichten en enthousiasmeren van de “volgende generatie”, die de verhalen moet blijven vertellen:

  • De jeugd: basisscholen (hogere groepen), middelbare scholen en werkende jeugd

  • De “middelbare ouderen”. Ouders van de jeugd

  • De “oudere” ouderen: Opa’s en oma’s van de jeugd

 

DAGELIJKS BESTUUR

Momenteel bestaat het dagelijks bestuur van de Stichting uit de volgende personen:

Voorzitter: Jos Eggen
Secretaris: Roy Göttgens
Penningmeester: Selma Benedik
Contactpersoon voor scholen en rondleidingen: Jos Eggen

Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers voor de Stichting werkzaam bij de concrete realisatie van genoemde doelstellingen” , zoals Wil Leiner, de beheerder van onze website.

FINANCIERING

De jaarlijkse organisatie van de Dodenherdenking wordt gefinancierd uit een Gemeentelijke subsidie.
Projecten en incidentele activiteiten worden per gelegenheid via sponsoracties gefinancierd. Alle vrijwilligers en bestuur verlenen hun diensten zonder geldelijke vergoeding.

WILT U MEEDOEN?

De Stichting heeft een aantal ambities, waarbij elke vorm van ondersteuning bij de realisatie meer dan welkom is. Gezien onze gewenste doelgroep, zijn wij vooral op zoek naar jeugdige kandidaten.

Een aanvraag voor ondersteuning van een herdenking of project door de Stichting of het zelf willen leveren van een dienst of financiële bijdrage, binnen het kader van de doelstellingen van de Stichting, dient te geschieden via het aanvraag-of contactformulier op onze website.

De statuten van de Stichting kunt u via deze link bekijken.