Weer klopt iemand aan mijn deur

Weinig mensen herinneren zich die tijd nog. Vluchtelingen uit Duitsland klopten op de deur, om in Nederland een nieuw leven te kunnen beginnen, in veiligheid en in vrijheid. Enkele jaren later werd er in de schemering aangeklopt bij afgelegen boerderijen. Moordenaars hadden Nederland bereikt. De wet was misdaad geworden. Mensen zochten hulp tegen moord door de overheid.

 

Er werden vluchtelingen teruggestuurd over de grens; velen gingen hun dood tegemoet. Anderen werden binnengelaten en werden waardevolle leden van de Nederlandse samenleving. Wie aanklopte bij individuele mensen kreeg soms ‘nee’ te horen. 
Maar er waren ook Nederlanders bij wie het beste in de mens naar boven kwam en die bereid waren om persoonlijke risico’s te lopen. Het is allemaal echt gebeurd, ook hier in Beek, en nog niet zo lang geleden. Onze tijd is anders geworden, maar het is niet moeilijk om ook overeenkomsten te zien. Er kloppen weer mensen aan onze deur. Opnieuw staan wij voor een keus.

 

Vier en vijf mei zijn de dagen waarop we nadenken over de kernwaarden van de samenleving. De dagen dat we ons realiseren dat veiligheid en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Dat die moeten en kunnen worden gedeeld met anderen.

 

Uitnodigingen voor 4 mei 2018

 

Op 4 mei herdenken wij in Nederland en ook in Beek de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij nodigen u uit om erbij te zijn, op vrijdag 4 mei om 18.45 uur in het Astatheater op de Markt in Beek. U geeft met uw aanwezigheid te kennen dat u de klop op de deur hebt gehoord. U wilt vrijheid en veiligheid die wij gelukkig weer terug hebben gekregen, delen met mensen die er alleen nog van kunnen dromen. U realiseert zich dat individuele mensen en hun individuele beslissingen ertoe doen.

Tijdens de herdenking in het Astatheater zal de heer Joris de Lange, geestelijk verzorger hospices Zuyderland, in zijn overdenking het thema ‘Weer klopt iemand op mijn deur’ voor ons uitwerken. Er wordt een gedicht voorgedragen van en door Pieter Theunissen. Kinderen van de Catharina Labouréschool zullen een bijdrage leveren. Hans Steeman spreekt een overweging uit namens de Beekse veteranen. Muzikaal wordt de herdenking ondersteund door zang van de Beeker Liedertafel.

Na afloop van de bijeenkomst in het Astatheater wordt de herdenking voortgezet bij het monument voor de Martinuskerk. De namen van alle Beekse slachtoffers worden daar uitgesproken.

Om precies acht uur is heel Nederland twee minuten stil.

Vervolgens zal mevrouw Christine van Basten-Boddin, burgemeester van Beek, spreken.

Na afloop is iedereen welkom in het gemeentehuis voor een kop koffie.

Namens  de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers,

Jos Eggen, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

Bar 6