Uitnodiging Dodenherdenking donderdag 4 mei 2017
in het ASTA Cultuurcentrum aan de Markt in Beek

Vrijheid is niet vanzelfsprekendclip image002

De Tweede Wereldoorlog was een tijd waarin vrijheid, democratie, mensenrechten, zelfs het recht om te leven op grote schaal met voeten werd getreden. Nu hebben we het goed voor elkaar in Nederland, in Europa, in een groot deel van de wereld. Democratie en tolerantie stevig verankerd in onze beschaving.  Er bestaat een redelijke mate van vertrouwen in de ander. Dachten wij!.

 

Nu moeten we vaststellen dat het vertrouwen in de ander, in politiek, wetenschap, vrije pers, bij veel mensen weg is. Wij willen minder mensen die als anders worden gezien.  De samenleving is verdeeld in twee vijandige groepen: de corrupte elite en het ‘zuivere’ eigen volk. Leiders maken misbruik van  onvrede en angst voor het onbekende om macht te krijgen. Dictaturen worden geaccepteerd als volkswil. Vrije pers en onafhankelijke rechtspraak staan ter discussie.

 

De Tweede Wereldoorlog laat zien waartoe dit in uiterste gevallen kan leiden.

Soms is het nodig om geweld te gebruiken om de vrijheid te verdedigen. Dat  geeft altijd vuile handen. Jonge mensen en onschuldige burgers worden slachtoffer. Wij herkennen dat in onze tijd: Syrië, Afghanistan, Mali …. . Vrijheid en herstel van mensenrechten heeft zijn prijs.
Deze waarden zijn niet vanzelfsprekend.

 

Het thema van 4 mei is: “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”. Deze zin zal op 14 oktober 2017 ook staan op een nieuw oorlogsmonument bij de Oude Pastorie.  Het monument herinnert aan de crash van een Amerikaanse bommenwerper op 14 oktober 1943. Vier jonge Amerikaanse bevrijders verloren hierbij hun leven.

 

Uitnodiging

Op 4 mei herdenken wij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij nodigen u uit om erbij te zijn, op donderdag 4 mei om 18.45 uur in het Asta Theater op de Markt in Beek. Door uw komst geeft u te kennen dat u ook in deze chaotische tijd pal blijft staan achter vrijheid, democratie, tolerantie, verdraagzaamheid. Dat u zich realiseert dat het besluit om geweld te gebruiken wonden slaat.  
Leon Verdonschot zal in zijn herdenkingsrede dit thema uitwerken.

Vrijheid komt niet vanzelf;  vrijheid vraagt bescherming en onderhoud.

 

Programma donderdagavond 4 mei 2017

Let op! De herdenking zal plaatsvinden in het ASTA Theater aan de Markt in Beek. De aanvangstijd is niet 19.00 uur, maar 18.45 uur. 
De kransleggingen en de toespraak van de burgemeester vinden daarna plaats bij het monument op het kerkplein voor de Sint-Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat in Beek.

 

18.30 uur Ontvangst van de deelnemers in het Asta Theater
18.45 uur Herdenking rond het thema “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”,
Met medewerking van : 
De Heer Leon Verdonschot, journalist en publicist,
De Heer Hans Steeman, namens de Stichting Veteranen Beek,
Kinderen van de Sint-Martinusschool Beek,
De Koninklijke harmonie Sint Caecilia Beek.
19.40 uur Vertrek vanuit het Asta Theater en opstellen rond het oorlogsmonument voor de Sint-Martinuskerk. Voorlezen van de namen van de met Beek verbonden oorlogsslachtoffers
20.00 uur Twee minuten stilte, gelijktijdig met andere herdenkingsbijeenkomsten in Nederland.
20.02 uur Overdenking door burgemeester Christine van Basten-Boddin,gevolgd door krans- en   bloemlegging.

 

Na de herdenking bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie in het Gemeentehuis.

Herman van Rens, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

 

Nog een uitnodiging: 16 mei 2017

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden niet alleen Joden, maar ook Sinti en Roma door de nazi’s vervolgd omdat zij tot een minderwaardig ras zouden behoren. Op 16 mei 1944 vond in heel Nederland een razzia plaats op mensen die door de nazi’s werden aangeduid met de term ‘zigeuners’. Honderden mensen werden midden in de nacht door Nederlandse politiemensen uit hun huizen en woonwagens gehaald en overgebracht naar het kamp Westerbork. Velen werden drie dagen later gedeporteerd naar Auschwitz. Slechts enkelen keerden naar Nederland terug.
In Beek is sinds 1993 een monument op de plaats waar de woonwagen stond waaruit negen leden van het gezin Franz-Rosel werden gedeporteerd. De Stichting Kleeza, de belangenvereniging van Sinti in Beek, heeft het initiatief genomen om op 16 mei een herdenkingsbijeenkomst te houden voor de vervolgde Sinti en Roma bij het monument in Beek. Het is nadrukkelijk bedoeld als een gezamenlijke herdenking van Sinti met andere inwoners van Beek. Het gemeentebestuur van Beek, de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek en de Openbare Basisschool De Kring die het monument heeft geadopteerd, verlenen hun medewerking. 

 


Programma dinsdagmiddag 16 mei 2017

14.00 uur Bijeenkomst in Het Auwt Patronaat, Burgemeester Janssenstraat 45 Beek. Lezing door Herman van Rens over de vervolging van Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog.
15.00 uur Wandeling naar het monument aan de Stegen te Beek. Hier vindt de herdenking plaats met bijdragen van leden van de Sinti-gemeenschap in Beek, Openbare Basisschool De Kring en het gemeentebestuur van Beek. Muziek door artiesten uit de Sinti-gemeenschap. Bloemlegging bij het monument.

Na afloop biedt de gemeente Beek de deelnemers een kop koffie aan in Het Auwt Patronaat. Iedereen is van harte welkom.

Bar 6