Uitnodiging Dodenherdenking zondagavond 4 mei 2014
in het ASTA Cultuurcentrum aan de Markt in Beek

 

“Hebben we iets geleerd?”clip image002

“In deze tijd betekent de zwervende woonwagenbevolking een overlast voor het platteland.” Dit schreef een Limburgse burgemeester tijdens de Duitse bezetting. De nieuwe verhoudingen in Nederland (de Duitse bezetting dus) boden volgens hem kansen om deze ongewenste bevolkingsgroep aan te pakken. Dat gebeurde ook. Op 16 mei 1944 werden in veel gemeenten op bevel van de Duitsers, maar door de Nederlandse autoriteiten, ‘zigeuners’ gearresteerd en via Westerbork overgebracht naar Auschwitz. De meesten vonden daar de dood.

De nazi’s vervolgden de zogenaamde zigeuners omdat die van een minderwaardig ‘ras’ heetten te zijn. Maar de maatregelen sloten aan bij ook hier al veel langer bestaande vooroordelen. “Haal de was binnen, want er zijn zigeuners in het dorp”.

Op veel plaatsen in Europa ervaart men last van straatarme Oost-Europese immigranten. In de pers en de beeldvorming is sprake van criminele zigeuners. Er worden vraagtekens geplaatst bij de herkomst van blonde kinderen in zigeunergezinnen. Op racistische vooroordelen, vooral over ‘zigeuners’, rust geen taboe meer.

Hebben wij in zeventig jaar iets geleerd?
Onder het bewind van de nazi’s werden 300.000 ’zigeuners’ vermoord, alleen omdat ze geboren waren als Roma of Sinti. Die ramp ging ook aan Beek niet voorbij. Deze maand herdenken wij dat zeventig jaar geleden negen Sinti uit Beek werden weggevoerd naar Auschwitz. Daarom besteden wij dit jaar bij de Nationale Dodenherdenking aandacht aan de discriminatie en vervolging van deze groep.

Uitnodiging

Op zondagavond 4 mei 2014 worden in Beek, evenals elders in Nederland, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van alle andere oorlogen, herdacht. Wij nodigen u van harte uit om aan deze Dodenherdenking deel te nemen. U geeft daarmee te kennen dat u wilt stilstaan bij het feit dat discriminatie en stigmatisering van een groep vreselijke gevolgen kan hebben, niet alleen in het verleden, maar ook nog vandaag. U spreekt met uw aanwezigheid uit dat er in onze samenleving plaats is voor mensen uit verschillende culturen en uit alle windstreken. “Nooit meer Auschwitz” zou moeten betekenen: “nooit meer uitsluiting”. 

Tijdens de herdenking zal Wim Bisschop, protestants predikant in Breda, en voorheen in Beek, een herdenkingsrede houden rond het thema “hebben we iets geleerd?”.

 

Programma zondagavond 4 mei 2014

Let op! De herdenking zal in afwijking van voorgaande jaren beginnen 
in het ASTA Cultuurcentrum aan de Markt in Beek. De aanvangstijd is niet 19.00 uur, maar 18.45 uur.

De kransleggingen en de toespraak van de burgemeester vinden daarna plaats bij het monument op het kerkplein voor de Sint-Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat in Beek.

18.30 uur Ontvangst van de deelnemers in het Asta Cultuurcentrum
18.45 uur

Herdenking rond het thema “Hebben wij iets geleerd?”

Met medewerking van :

  • De Heer W. Bisschop, predikant Protestantse Kerk Nederland,
  • Een vertegenwoordiger van de Stichting Veteranen Beek,
  • Kinderen van Basischool Sint-Martinus uit Beek,
  • Het Zigeunerorkest Tabor, muziek en zang.
19.40 uur.

Vertrek vanuit het Asta Cultuurcentrum en opstellen rond het oorlogsmonument op het plein voor de Sint-Martinuskerk.

Voorlezen van de namen van de oorlogsslachtoffers die verbonden zijn met Beek.

20.00 uur. Twee minuten stilte, gelijktijdig met andere herdenkingsbijeenkomsten in Nederland.
20.02 uur. Overdenking door burgemeester Ralf Krewinkel, gevolgd door krans- en bloemlegging.

Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek,

Herman van Rens, voorzitter
Anita Nijsten, secretaris

Bar 6