Een beetje haat voor lief nemen

“Orthodoxe joden hebben in Nederland geen toekomst meer; beter kunnen ze maar naar Israël of Amerika verhuizen.” Een reactie van een voormalige politicus, terecht geërgerd door de toenemende haat jegens joden onder een groep Moslims die bovendien zeker zeggen te weten dat de Holocaust nooit heeft plaatsgehad. Aan de andere kant mensen, die steeds luidruchtiger Moslims de schuld geven van hun teleurstellingen in het leven. En politici die dit sentiment misbruiken om hun eigen macht te vergroten. De Moslim als de grote zondebok. Zondebokken, hebben we dat niet eerder meegemaakt?

 

Of moeten we dat maar beter allemaal een beetje relativeren? Dat beetje haat jegens joden: toch wel begrijpelijk als je denkt aan het lot van de Palestijnen. Die afkeer van Moslims: ook te begrijpen, want religieus fanatisme en criminaliteit binnen deze groep vormen een reëel probleem. Laten we liever niet al te moeilijk doen over een beetje haat : we hebben immers andere problemen op te lossen, zoals de financiële crisis en de afbrokkeling van onze verzorgingsstaat. Een beetje haat voor lief nemen, hebben we juist deze reactie niet eerder meegemaakt?

 

Het is 66 jaar geleden dat Nederland en de wereld zijn bevrijd van een regime waarin haat kon worden omgezet in daad, in massamoord op miljoenen. Dat kon gebeuren omdat de haat groeide, maar vooral omdat velen die haat niet als hun grootste probleem zagen. Ook toen waren er immers zoveel andere zaken om je druk over te maken.

 

“De weg naar Auschwitz was gebouwd op haat, maar geplaveid met onverschilligheid”,
zei de historicus Ian Kershaw.

 

Uitnodiging

Wij nodigen u uit om de slachtoffers  van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, Wij doen dat vanuit de overtuiging dat onverschilligheid, wegkijken, een beetje haat voor lief nemen, 
op hetzelfde neerkomen. Wij tolereren geen antisemitisme meer, en geen haat tegen Moslims, ook geen klein beetje.

Tijdens de Dodenherdenking 2011 zal de heer Tof Thissen, lid van de Eerste Kamer, het thema  “Een beetje haat voor lief nemen” uitwerken.

De herdenking zal als vanouds worden gehouden in en bij de St.-Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat te Beek.

 

Programma:

18.45 uur Ontvangst van de deelnemers aan de Herdenking
19.00 uur Herdenkingsdienst rond het thema “Een beetje haat voor lief nemen”,
Met medewerking van:
  • De heer Albert Ringer;
  • De heer Jacq Huntelerslag, vertegenwoordiger van oud-militairen in Nederlands Indië;
  • Kinderen van de Basisscholen van Beek;
  • Fanfare Sint-Antonius van Genhout;
  • Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Hubertus van Genhout;
  • De heer Eric Budé, orgelspel.
19.55 uur Opstellen rond het Oorlogsmonument op het plein voor de kerk, voorlezen van de namen van de oorlogsslachtoffers die met Beek zijn verbonden.
20.00 uur Twee minuten stilte, gelijktijdig met alle andere herdenkingsbijeenkomsten in Nederland.
20.02 uur Overdenking door de burgemeester van Beek, gevolgd door krans- en bloemlegging.

Na de herdenking bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie in het Gemeentehuis.

 

Bar 6