Op 16 april 1945 werd het concentratiekamp Buchenwald bevrijd. De Amerikanen dwongen tweeduizend burgers uit de naburige stad Weimar dezelfde dag door het kamp te lopen, en te kijken. Zij zagen tienduizenden uitgehongerde, zieke en stervende mensen. Het waren de overlevenden van de kampbevolking, aangevuld met duizenden joden, die te voet waren aangekomen na hun Dodenmars uit Auschwitz en andere plaatsen. Een Duitse jongeman werd het teveel: hij barstte uit in tranen. Uit de anonieme hoop menselijke ellende maakte zich een gestalte los. Hij ging naar de jongen toe en zei: “Tranen zijn niet genoeg, mijn jongen”.Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van andere oorlogen. Dat is een emotionele ervaring, ook voor mensen die persoonlijk geen oorlog hebben meegemaakt. Als de geschiedenis anders was gelopen hadden wij zelf in Buchenwald kunnen liggen op een stinkende brits. Het is niet moeilijk om mee te lijden met de slachtoffers. Herdenken doet werkelijk pijn. Maar wij realiseren ons ook dat het mensen van onze eigen soort zijn, die deze ellende aanrichtten. Gewone mensen werden moordenaars, en kunnen dat opnieuw worden. Een gewone samenleving in het moderne Europa bouwde fabrieken van de dood. Slechts een kleine minderheid was en is in staat in extreme situaties zijn menselijkheid te bewaren. Wij hadden onder de slachtoffers kunnen zijn in Buchenwald, maar ook onder de daders. Wij zien onze slechtste kant in de ellende van een oorlog. Daarom is medelijden niet genoeg. Tranen zijn nuttig, maar onvoldoende. De herdenking van de doden van de Tweede Wereldoorlog is belangrijk om onszelf als mens te leren kennen. Herdenken is een opdracht aan onszelf en aan onze samenleving. Door deel te nemen aan de herdenking spreekt u uit dat u er niet mee kunt leven dat uw samenleving mensen uitsluit. Dat u een samenleving eist die gewone mensen aanzet tot solidariteit met de ander, en niet tot moord.


Programma zondag 4 mei 2008

18.45 uur. Ontvangst van deelnemers in de Sint-Martinuskerk te Beek

19.00 uur. Herdenkingsdienst. Wij zijn blij als spreker te kunnen verwelkomen dominee Joan Röell, voormalig predikant in Beek. Hij heeft een grote betrokkenheid bij de herdenking van de Holocaust, en hij heeft bijgedragen aan zowel de bouw van het Joods monument in Beek, als aan de oprichting van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek. 

Verder verlenen hun medewerking:
- Fanfare St. Caecilia Spaubeek o.l.v. dhr. Marc Doomen
- Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Spaubeek o.l.v. dhr. Fons Eijssen
- Leerlingen van de basisscholen.
- Vereniging COBMI Beek
- Aan het orgel mevrouw Berends-Eijssen.

Tijdens de herdenking kunt u een kleine bijdrage leveren aan het monumentje voor de vijf inwoners van Beek in Sobibor (Polen), die daar op 14 mei 1943 zijn vermoord. 

19.50 uur. Opstellen aan de voorzijde van het oorlogsmonument. Voor mensen die moeilijk ter been zijn, zijn stoelen beschikbaar.

Voorlezen van de namen van Beekse oorlogsslachtoffers 

20.00 uur. Twee minuten stilte

20.02 uur. Overdenking door de Edelachtbare Heer drs. A.M.J. Cremers, burgemeester van Beek, gevolgd door: krans- en bloemlegging.

Alle deelnemers en bezoekers zijn van harte uitgenodigd na afloop een kop koffie te drinken in het Gemeentehuis.

 

Bar 6

\