Heilig Hartbeeld Neerbeek. “Dank u voor de bevrijding”

Overzicht samengesteld door: R.H.M. Göttgens, S.H.O.B. november 2021

Omschrijving:

Christusbeeld opgericht uit dankbaarheid voor de bevrijding van Neerbeek op 18 september 1944

Initiatiefnemer:

Dhr. L. Lemmens, voorzitter van de R.K. Mijnwerkersbond, afdeling Neerbeek. Reeds na de inval van de Duitsers in mei 1940 heeft hij de pastoor Boshouwers beloofd een H. Hartbeeld te plaatsen als de oorlog goed zou aflopen.

Locatie:

Aan de zuidzijde van de Sint-Callistuskerk, Aldenhofstraat 47, Neerbeek

HeiligHartBeeldOmschrijving en symboliek van het gedenkteken:

Het beeld is geplaatst als bevrijdingsmonument voor de inwoners van Neerbeek. Het is vervaardigd uit Frans kalksteen, staat op een trapsgewijze rode bakstenen sokkel en is 3.5 meter hoog. De Christusfiguur wijst met zijn rechterhand naar het heilig hart op zijn borst. Het lichaam is gedraaid, waardoor de suggestie van beweging wordt opgeroepen.

Op de sokkel staat op een plaquette de volgende tekst vermeld: “NEERBEEK DANKT U VOOR DE BEVRIJDING, 17 SEPTEMBER 1944”

Deze datum is niet correct. Neerbeek werd bevrijd in de vroege morgen van 18 september, een dag later.

Ontwerper en productie:

De Maastrichtse beeldhouwer Jean Weerts

Datum inzegening:

Direct na de bevrijding van Nederland werd een comité gevormd om de belofte van dhr. Lemmens in te lossen. De paters Andreas en Amadeus van de Heilige Harten van Valkenburg werkten mee aan de inzegening van het Heilig Hartbeeld op zondagmorgen 21 april 1946 (1e Paasdag), door pastoor Boshouwers. Ook de beeldhouwer was daarbij aanwezig. Het Heilig Hartbeeld staat voor de bescherming van huis en haard en persoonlijk geluk.

Sponsoren:

Uit kerkcollectes en individuele giften

Eigenaar beeld:

Bisdom Roermond/Parochie Sint Callistus

Onderhoud en beheer:

Kerkbestuur Sint-Callistusparochie

Adoptie:

Geen

Bronnen:

  • Boek: “75 jaar kerkdorp Neerbeek”, door J.H.M. Hoen, 2008
  • Website: Nationaal Comité 4-5 mei/oorlogsmonumenten
  • Foto: website standbeelden,vanderkrogt.net
  • H.M. Göttgens, S.H.O.B.