Geef vrede Heer, geef vrede.

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister, en ons geloof zo klein.
O Jezus Christus luister en laat ons niet alleen.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart,
deel ons Uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd.