Lied voor de Vrede

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijs gegeven aan meer dan eigen schuld,
wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard:
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het Licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen de Geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

Huub Oosterhuis